banner-longhaidigi.com

Milano Thống Nhất

Milano Thống Nhất: Quán cafe phong cách Milano nằm trên đường Thống Nhất, khu vực Tân Thiện - Lagi - Bình Thuận. Các yêu cầu chính: Tính tiền nhanh, đơn giản. Quản lý online và có quản lý nhân viên. Quản lý lượng hàng tồn các nguyên liệu chế biến.

Milano Châu

Milano Châu: Quán cafe phong cách Milano nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Sơn Hải - Phan Rang - Nình Thuận. Các yêu cầu chính: Tính tiền nhanh, đơn giản. Quản lý online và có quản lý nhân viên. Quản lý lượng hàng tồn các nguyên liệu chế biến.

Ellatino

Ellatino là một quán Pub mang phong cách Mexico. Quán nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Hàm Tiến, Phan Thiết. Chuyên phục vụ các món ăn Nam Mỹ. Quán yêu cầu một phần mềm đáp ứng các điều kiện: Có khả năng quản lý online. Thanh toán nhanh gọn lẹ các hóa đơn của thực khách

Trung Nguyên E-Coffee

Trung Nguyên E-Coffee: một loại hình cafe mang phong cách mới mẻ của Trung Nguyên. Quán tọa lạc trên đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn - Phan Rang - Ninh Thuận. Yêu cầu của quán trong giải pháp quản lý: Phần mềm có khả năng quản lý online In nhanh chóng các hóa đơn thanh toán của khách Quản lý nhân viên theo ca