Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • In nhanh chóng các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý nhân viên theo ca

Giải pháp triển khai:

  • Máy bán hàng android
  • Phần mềm tính tiền Ocha
milano Thống Nhất - longhaidigi.com
milano thống nhất - longhaidigi.com
Milano Thống Nhất - longhaidigi.com