Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm phải thao tác nhanh gọn
  • Quản lý tiền mặt an toàn
  • Có chức năng quản lý nhân viên online
  • Phải thích hợp với mô hình trà sữa

Giải pháp triển khai:

  • Máy tính tiền Ocha
  • Két đựng tiền
  • Phần mềm tính tiền Ocha
Phúc Tea Phan Rang - longhaidigi.com
Phúc Tea Phan Rang - longhaidigi.com
Phúc Tea Phan Rang - longhaidigi.com