Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • In nhanh các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý chi tiết sản phẩm
  • Lưu giữ tiền mặt an toàn

Giải pháp triển khai:

  • Máy tính tiền Ocha
  • Phần mềm bán hàng Ocha
  • Máy in bill bếp
  • Két đựng tiền
Nhà hàng Queen - Phố lẩu
Nhà hàng Queen - Phố lẩu
Nhà hàng Queen - Phố lẩu