Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • In nhanh chóng các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý chi tiết thông tin sản phẩm
  • Quản lý chi tiết thông tin bán hàng

Giải pháp triển khai:

  • Máy in hóa đơn 80R2
  • Phần mềm bán hàng Sapo
  • Máy quét mã vạch đa tia
mỹ phẩm Mỹ Loan - longhaidigi.com
shop Mỹ Loan - longhaidigi.com - 0902928622
shop Mỹ Loan - longhaidigi.com - 0902928622
shop Mỹ Loan - Long Hải Digi - 0902928622