Yêu cầu đặt ra:

  • Tìm kiếm nhanh và chính xác sản phẩm
  • In nhanh chóng các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý thông tin nhân viên
  • Quản lý thông tin khách hàng

Giải pháp triển khai:

  • Phần mềm bán hàng Sapo
  • 2 máy quét mã vach  
  • Máy in hóa đơn K80
  • Máy in mã vạch
mỹ phẩm Thu Thảo - longhaidigi.com
mỹ phẩm thu thảo - longhaidigi.com
mỹ phẩm thu thảo - longhaidigi.com