Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • Quản lý chi tiết sản phẩm
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Chương trình khuyến mãi, tích điểm

Giải pháp triển khai:

  • Máy in hóa đơn
  • Phần mềm quản lý Sapo
  • Máy quét mã vạch
shop bibo - longhaidigi.com
shop bibo - longhaidigi.com
shop bibo - longhaidigi.com