Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • In nhanh các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý chi tiết sản phẩm
  • Lựa chọn sản phẩm nhanh và chính xác

Giải pháp triển khai:

  • Máy in bill
  • Phần mềm tính tiền Sapo
  • Máy quét mã vạch đa tia
  • Máy quét in mã vạch
shop thời trang Hí - longhaidigi.com
shop thời trang Hí - longhaidigi.com
shop thời trang Hí - longhaidigi.com