Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng kết nối nhiều máy tính
  • Quản lý chi tiết sản phẩm
  • Kết hợp nhiều kho hàng
  • In bill liên dài với nhiều sản phẩm
  • Quản lý sản phẩm không mã vạch

Giải pháp triển khai:

  • Máy in hóa đơn hai liên
  • Phần mềm tính tiền Sapo
  • Máy quét mã vạch
  • Máy in tem nhãn
  • Thẻ sản phẩm

tân tiến - longhaidigi.com