Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng bán hàng online
  • Quản lý chi tiết sản phẩm
  • Kết hợp bán hàng qua kênh facebook
  • Kết hợp các đơn vị vận chuyển

Giải pháp triển khai:

  • Máy in hóa đơn
  • Phần mềm tính tiền Sapo
  • Máy quét mã vạch
  • Máy in tem nhãn
An Bình Mall - longhaidigi.com
An Bình Mall - longhaidigi.com
An Bình Mall - longhaidigi.com
An Bình Mall - longhaidigi.com