Milano Thống Nhất

milano Thống Nhất - longhaidigi.com

Milano Thống Nhất: Quán cafe phong cách Milano nằm trên đường Thống Nhất, khu vực Tân Thiện – Lagi – Bình Thuận.

Các yêu cầu chính:
  • Tính tiền nhanh, đơn giản.
  • Quản lý online và có quản lý nhân viên.
  • Quản lý lượng hàng tồn các nguyên liệu chế biến.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now