Milano Châu

Milano Châu - longhaidigi.com

Milano Châu: Quán cafe phong cách Milano nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Sơn Hải – Phan Rang – Nình Thuận.

Các yêu cầu chính:
  • Tính tiền nhanh, đơn giản.
  • Quản lý online và có quản lý nhân viên.
  • Quản lý lượng hàng tồn các nguyên liệu chế biến.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now