Cửa hàng vật tư Tân Tiến

tân tiến - longhaidigi.com

Tân Tiến là một trong những cơ sở cung cấp thiết bị nội thất và xây dựng lớn nhất thị xã Lagi – Bình Thuận.

Những yêu cầu chính:

  • Quản lý online.
  • Quản lý tổng hợp tồn kho giữa các chi nhánh.
  • Quản lý công nợ khách hàng
  • Chương trình bán chiết khấu theo khách.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now